Českomoravské pomezí hraje všemi barvami (ROP)

Českomoravské pomezí hraje všemi barvami

Projekt, jehož nositelem je svazek obcí Českomoravské pomezí, má podtitul „propagační a koordinační kampaň turistické oblasti".
Na přelomu června a července 2008 rozhodl Výbor Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod o poskytnutí dotace na realizaci tohoto projektu. Jde o tzv. měkký, tedy neinvestiční projekt, jehož hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost turistické oblasti Českomoravské pomezí v oblasti cestovního ruchu.
Projekt bude mít řadu konkrétních výstupů jako například zdokonalení internetové prezentace, výroba reklamního televizního spotu, účast na veletrzích cestovního ruchu, podpora návštěvnosti turistické oblasti pomocí PR článků, vyhotovení tištěných propagačních materiálů, workshopy s poskytovateli služeb v cestovním ruchu a další. Připravované marketingové aktivity budou zaměřeny jak na současné i potenciální návštěvníky tak na zprostředkovatele služeb (cestovní kanceláře, agentury) a zástupce médií.
Celkové náklady projektu jsou 3.962 tisíc Kč. Poskytnutá dotace tvoří 92,5% nákladů projektu (85% z EU, 7,5% z Pardubického kraje).

Logo Regionálního operačního programu NUTS II SeverovýchodLogo EU.

Zámecké sklepení v Litomyšli s expozicí soch Olbrama Zoubka.
Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Ankety | Mapa stránek | Projekty
facebook
 
© 2008 - 2021 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Šablony: Neofema s.r.o.
Zobrazit klasicky | Zobrazit pro mobilní telefon