Českomoravské pomezí - "Navlékněte si svůj náhrdelník zážitků"

Nositelem projektu Českomoravské pomezí - "Navlékněte si svůj náhrdelník zážitků" je dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí

Předmětem projektu je propagace a marketingová podpora turistické oblasti Českomoravské pomezí spočívající ve vytvoření efektivních nástrojů marketingové komunikace s cílovými skupinami, které budou mít inovační charakter a zároveň budou využívat prověřené a tradiční marketingové metody. Kromě konvenčních a osvědčených propagačních nástrojů (např. tiskoviny, kampaň na internetu a v tištěných médiích, vysílání propagačního spotu v digitálních kinech a multikinech, prezentace na veletrzích a akcích) jsou součástí projektu i aktivity využívající současných trendů v oblasti propagace a marketingu (např. elektronický katalog, interaktivní aplikace pro mobilní telefony, sledování návštěvnosti využívající zbytkových dat mobilních operátorů).

Celkové náklady projektu, který bude realizován od května 2014 do září 2015, jsou 6 773 tis. Kč, přičemž dotace z ROP Severovýchod pokryje 100 % uznatelných nákladů.

 

 

 

Logo Regionálního operačního programu NUTS II SeverovýchodLogo EU.

Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Ankety | Mapa stránek | Projekty
facebook
 
© 2008 - 2021 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Šablony: Neofema s.r.o.
Zobrazit klasicky | Zobrazit pro mobilní telefon