Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích

Cílem projektu je vytvoření produktu "Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích" a realizace následné marketingové kampaně cílené na zvolené skupiny potenciálních návštěvníků, která představí Českomoravské pomezí jako atraktivní destinaci s bohatou nabídkou v oblasti cestovního ruchu. Produkt je zaměřen na rozhledny, vyhlídkové věže (např. u církevních památek, hradů, městských opevnění) i přírodní vyhlídková místa, které se v regionu nacházejí ve velmi vysoké koncentraci (více než 20 cílů) a zároveň obecně patří k nejoblíbenějším turistickým cílům. Do produktu však bude zapojeno mnoho dalších turistických atraktivit a zážitků (historická města, kulturní a technické památky, muzea, ale také přírodní areály). Propojení jednotlivých cílů, vytvoření společné návštěvnické nabídky a její jednotná propagace přispěje k rozvoji cestovního ruchu a sektoru služeb v destinaci.

Projekt byl připraven jako soubor vzájemně provázaných aktivit. V první etapě bude zkompletován produkt cestovního ruchu, v druhé pak naváže kampaň zaměřená na zvolené cílové skupiny (rodiny s dětmi, skupina 55+, vzhledem k obsahu produktu pak kulturně-poznávací a sportovně-rekreační cestovní ruch). Aktivity projektu: vytvoření loga produktu a vizuálního stylu, vytvoření produktové microsite, soutěže pro návštěvníky, pořízení fotografií a videí, realizace tiskovin, bannerová kampaň, kampaň v tisku, kampaň na sociálních sítích.

 

 

 

 

Projekt "Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích" je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Ankety | Mapa stránek | Projekty
facebook
 
© 2008 - 2021 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Šablony: Neofema s.r.o.
Zobrazit klasicky | Zobrazit pro mobilní telefon