Pokladnice zážitků - příběhy tajemství a společné historie

Destinační společnost Českomoravské pomezí jako vedoucí partner realizuje společně s lokální organizací cestovního ruchu Księstwo Świdnicko-Jaworskie projekt „Pokladnice zážitků – příběhy tajemství a společné historie“ v rámci programu Interreg V-A Česká republika Polsko.

Cílem projektu je vytvoření společného přeshraničního produktu a realizace následné marketingové kampaně cílené na zvolené skupiny potenciálních návštěvníků. Produkt vychází z bohaté společné historie propojující partnerské regiony a zároveň z atraktivní tématiky pověstí a legend i skutečných událostí a osudů známých osobností. Do produktu budou zapojeny unikátní památky a další turistické atraktivity obou regionů, ale také pravidelně konané kulturní akce a další eventy.

Marketingová kampaň představí Českomoravské pomezí a Księstwo Świdnicko-Jaworskie jako atraktivní destinace s bohatou nabídkou v oblasti cestovního ruchu. Kampaň bude zaměřena především na moderní formy propagace využívající mobilní zařízení, sociální sítě a online platformy, ale zahrnovat bude také klasické způsoby propagace, jejichž mix byl zvolen s ohledem na co největší dopad na cílové skupiny.

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001879

 

Partneři: Českomoravské pomezí (vedoucí partner), Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko - Jaworskie

 

Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 10. 2021

 

Celkové způsobilé výdaje: 440 736,64 €

Evropský fond pro regionální rozvoj: 374 626,12 €

 

Anotace projektu: Projekt řeší společný problém nízkého využití potenciálu unikátních památek UNESCO i dalších významných prvků kulturního a přírodního dědictví v partnerských regionech. Vytvoření originálního přeshraničního produktu s ucelenou návštěvnickou nabídkou spolu s komplexní marketingovou kampaní povedou k naplnění cílů projektu, tedy růstu návštěvnosti, prodloužení doby pobytu, odstraňováni bariér a rozvoji sektoru cestovního ruchu a služeb v obou regionech.

Hlavní výstupy projektu:

 

 

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

  

Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Ankety | Mapa stránek | Projekty
facebook
 
© 2008 - 2021 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Šablony: Neofema s.r.o.
Zobrazit klasicky | Zobrazit pro mobilní telefon